ARS Altmann

Sitemap & Help
You are here: News -> Sorted by date: 2007

Sorted by date: 2007

 • 2007

  • Czech Provozní vyhodnocení funkce filtrační jednotky S-03

   (Reports) 2007-11-05 12:16:09 by Ing. Čermák, ČEPS

   Summary: Zpráva je zaměřena na vyhodnocení kontinuální filtrace olejové náplně odbočkového přepínače výkonového transformátoru pomocí filtrační jednotky S-03 s velkoobjemovou celulozovou vložkou.


  • English The List of Granted Patents

   (Granted Patents) 2007-08-13 07:30:35 by Altmann

   Summary:


  • English Liquid piston principle

   (Granted Patents) 2007-08-09 13:27:40 by Altmann

   Summary: The liquid piston is the keystone principle of all Altmann dehydrators based on the vacuum liberation of undesired substances from a transformer oil.

   Download "Liquid piston principle" Size: 598.23 KB (English)

  • English TRAFOSEAL I

   (Granted Patents) 2007-08-09 10:04:20 by Altmann

   Summary: The basic principle of the TRTAFOSEAL I for the hermetization of power transformers without circular pumps. The stratification layer(s) as a sealing element is situated directly in the bottom part of the main tank.

   Download "TRAFOSEAL I" Size: 46.74 KB (English)

  • German Basic principles of Vacuum separator VS-05

   (Granted Patents) 2007-08-09 09:58:45 by Altmann

   Summary:


  • Summary: US PATENT No: 7,122,075 B2


  • German SIMMS Betriebsanleitung 2007

   (Manuals) 2007-08-03 11:33:26 by Altmann

   Summary: SIMMS 2007 d


  • English SIMMS 2007

   (Manuals) 2007-08-03 11:19:10 by Altmann

   Summary: SIMMS operational Instruction 2007

   Download "SIMMS 2007" Size: 533.06 KB (English)

  • German Wasser in gealterten Transformatoren

   (Articles) 2007-06-05 07:30:23 by Dipl. Ing. Altmann

   Summary: Ein richtig behandeltes und standardmässig belastetes Öl-Zellulose-System eines Leistungstransformators stellt ein sehr betriebszuverlässiges Ganzes dar. Es ist also immer frustrierend zu beobachten, wie dieses System, vor allem bei gealterten oder angefeuchteten Transformatoren, durch eine fehlerhafte Diagnostik und durch ungeeignete Behandlung devastiert wird. Es muss jedoch stets im Vorhinein betont werden, dass unser Ziel eine ausreichende Trocknung des gesamten Transformators, nicht nur seiner Ölfüllung ist. Dies bedeutet, dass wir mit Sicherheit das aufgelöste Wasser aus den Zellulosewerkstoffen entfernen müssen. Dementgegen ist die Menge des aufgelösten und des gebundenen Wassers im Öl dieser Maschine im Vergleich zu der Menge des aufgelösten Wassers in der Zellulose so gering, dass wir sie im Zusammenhang mit der Trocknung des Transformators vernachlässigen können. Das Transformatoröl dient in dieser Beziehung nur als „Träger“, und hier vor allem als „Träger“ der Information, wieviel aufgelöstes Wasser in der Zellulose enthalten ist.


  • Czech Voda ve vystárlých transformátorech

   (Papers) 2007-05-27 10:22:02 by Inh. Altmann

   Summary: Řádně ošetřovaný a standardně zatěžovaný systém olej-celuloza výkonového transformátoru reprezentuje velmi spolehlivý celek. Proto je vždy velmi frustrující pozorovat jak je tento systém, zvláště u vystárlých a navhlých transformátorů, devastován chybnou diagnostikou a nevhodným ošetřením. Je ovšem nutno vždy předem zdůraznit, že našim cílem je náležité vysušení transformátoru nikoliv pouze jeho olejové náplně. To znamená, že musíme bezpečné odstranit dilutovanou vodu z jeho celulozových materiálů. Naproti tomu množství vody dilutované a vázané vody obsažené v olejové náplni tohoto stroje je ve srovnání z množstvím dilutované vody v celuloze natolik malé, že jej můžeme z hlediska vysoušení transformátoru zanedbat. Transformátorový olej v tomto ohledu slouží pouze jako „nosič“ a to v první řadě jako „nosič“ informace kolik dilutované vody je obsaženo v celuloze. KF metoda která měří současně jak vodu dilutovanou tak vázanou vodu v oleji, je proto pro určení množství dilutované vody v celuloze nejen nevhodná, ale dokonce nebezpečná – relativně suchý transformátor je považován za navlhlý.


  • English The water problem of aged transformers

   (Papers) 2007-05-27 10:17:22 by Ing. Altmann

   Summary: If properly maintained and loaded, the oil-cellulose system of power transformers generally represent a very robust and reliable system. It is therefore always very frustrating to observe the devastation of aged transformers due to improper diagnostics and incorrect maintenance. It should be emphasised in advance that our dehydration target is to properly dehydrate a transformer and not only its oil filling . This means to remove diluted water from its cellulose materials. From this point of view the amount of diluted and bonded water in its oil filling is negligible. The oil serves here only as a „porter“ of information of how much diluted water is actually accumulated in the cellulose. The reading of diluted water in the oil by a suitable and precise humidity sensor therefore represents an ideal solution of our diagnostic problem. In contrast the KF method, which reads the content of diluted and bonded water simultaneously, is clearly unsuitable and even dangerous because, for example, a relatively dry aged transformer can be considered as a wet one.


  • Czech Systematicke chyby v diagnostice navlhlych transformatorů

   (Articles) 2007-04-13 06:19:21 by Altmann

   Summary: V článku je diskutována otázka reprodukovatelnosti a opakovatelnosti měření navlhlých výkonových transformátorů a ukázána závislost mezi obsahem vody v celulozových izolantech, relativní vlhkostí oleje a průrazným napětím oleje a teplotou transformátoru.


  • German Systematische Fehler bei der Diagnostik angefreuchteter Transformatoren

   (Articles) 2007-03-28 10:53:25 by Dipl.Ing. Altmann

   Summary: · Reproduzierbarkeit (-wie gut bin ich imstande, meine Messungen genau zu wiederholen, und dadurch zu denselben diagnostischen Schlussfolgerungen zu kommen-) · Voraussehbarkeit (-wie gut bin ich aufgrund der Messungen imstande, das Verhalten des gegebenen Transformators im gesamten Bereich seiner Betriebstemperaturen vorherzusagen -)