ARS Altmann

Sitemap & Help
You are here: News -> Sorted by type: Papers

Sorted by type: Papers

 • Papers

  • English Infrared verification of TRAFOSEAL II function.II

   (Papers) 2020-07-23 12:00:55 by Altmann

   Summary:


  • Czech Voda ve vystárlých transformátorech

   (Papers) 2007-05-27 10:22:02 by Inh. Altmann

   Summary: Řádně ošetřovaný a standardně zatěžovaný systém olej-celuloza výkonového transformátoru reprezentuje velmi spolehlivý celek. Proto je vždy velmi frustrující pozorovat jak je tento systém, zvláště u vystárlých a navhlých transformátorů, devastován chybnou diagnostikou a nevhodným ošetřením. Je ovšem nutno vždy předem zdůraznit, že našim cílem je náležité vysušení transformátoru nikoliv pouze jeho olejové náplně. To znamená, že musíme bezpečné odstranit dilutovanou vodu z jeho celulozových materiálů. Naproti tomu množství vody dilutované a vázané vody obsažené v olejové náplni tohoto stroje je ve srovnání z množstvím dilutované vody v celuloze natolik malé, že jej můžeme z hlediska vysoušení transformátoru zanedbat. Transformátorový olej v tomto ohledu slouží pouze jako „nosič“ a to v první řadě jako „nosič“ informace kolik dilutované vody je obsaženo v celuloze. KF metoda která měří současně jak vodu dilutovanou tak vázanou vodu v oleji, je proto pro určení množství dilutované vody v celuloze nejen nevhodná, ale dokonce nebezpečná – relativně suchý transformátor je považován za navlhlý.


  • English The water problem of aged transformers

   (Papers) 2007-05-27 10:17:22 by Ing. Altmann

   Summary: If properly maintained and loaded, the oil-cellulose system of power transformers generally represent a very robust and reliable system. It is therefore always very frustrating to observe the devastation of aged transformers due to improper diagnostics and incorrect maintenance. It should be emphasised in advance that our dehydration target is to properly dehydrate a transformer and not only its oil filling . This means to remove diluted water from its cellulose materials. From this point of view the amount of diluted and bonded water in its oil filling is negligible. The oil serves here only as a „porter“ of information of how much diluted water is actually accumulated in the cellulose. The reading of diluted water in the oil by a suitable and precise humidity sensor therefore represents an ideal solution of our diagnostic problem. In contrast the KF method, which reads the content of diluted and bonded water simultaneously, is clearly unsuitable and even dangerous because, for example, a relatively dry aged transformer can be considered as a wet one.


  • English Impact of Vacuum Treatment on DGA

   (Papers) 2004-04-26 13:14:39 by Altmann

   Summary: State of the art for the diagnosis of undesired changes in the Insulating Systems of oil-immersed transformers is DGA - Dissolved Gas in oil Analysis [L1]. By the detecting variations of the individual gases over longer periods, it is possible to estimate the type, the size and in certain cases the localisation of the damage. The introduction of new vacuum treatment methods for transformers has raised worries weather results of DGA would not be deteriorated or changed in an unwanted manner